• Home

Landen - Landen

Het bedrijventerrein in Landen heeft een totale oppervlakte van 70 hectare.

De oorspronkelijke ontwikkeling van de bijna 50 ha grote bedrijvenzone Roosveld dateert van begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Op dat ogenblik werd op 5 km afstand ook de E40 aangelegd. De zone werd ingevuld door grotendeels grote en regio-overschrijdende bedrijven. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd deze site niet weerhouden als regionale bedrijvenzone. Hierdoor bestaat er nu een dubbele gerichtheid: enerzijds voor lokale bedrijven gelet op het RSV, anderzijds voor regionale bedrijven gelet op de feitelijk bestaande toestand.

Midden 1990 werd een eerste uitbreiding van 20 hectare toegevoegd genaamd ‘Roosberg’. Deze bijkomende lob voor kleine tot middelgrote bedrijven is momenteel volledig uitverkocht.

Eerder heeft Interleuven actie ondernomen om de rest- of onderbenutte ruimten op het oudste gedeelte te activeren en inbreiding mogelijk te maken. Op deze manier konden ook kleinere KMO's zich op Roosveld vestigen. 

Aanbod bedrijfspercelen op bedrijventerrein Landen.